Świetlica
Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. Makuszyńskiego w Zielonej Górze
 
 
O nas
 
   W Szkole Podstawowej nr 11 bardzo prężnie działa świetlica, do której uczęszczają dzieci z klas I-IV. Ponadto w świetlicy przebywają dzieci czekające na autobus, obiad, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, języki obce i inne zajęcia organizowane w naszej szkole.
Świetlica otwarta jest w godzinach od 6.30 do 16.30.
Zapisy do świetlicy odbywają się pierwszego dnia każdego nowego roku szkolnego.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących.
    W świetlicy proponowane są różnego rodzaju zajęcia, które cieszą się zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Są to:
  1. Zajęcia komputerowe: gry edukacyjne, gry logiczno-zręcznościowe, grafika komputerowa.
  2. Zajęcia muzyczno- ruchowe: śpiew, zabawy ze śpiewem, tańce i zabawy rytmiczne.
  3. Zajęcia świetlicowe: gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, zabawy rekreacyjne, zajęcia plastyczne, konkursy, pogadanki.
  4. Zajęcia sportowe: zabawy ruchowe, gry sportowe, gimnastyka, wyjścia na boisko szkolne, wycieczki.
  5. Zajęcia dydaktyczne: odrabianie zadań domowych, zajęcia wyrównawcze, zabawy rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy usprawniające i terapeutyczne.
  6. Zajęcia czytelnicze: zajęcia w bibliotece, słuchanie i czytanie bajek.